dijous, 30 d’octubre de 2008

60è aniversari, a Mallorca

SETMANA DELS DRETS HUMANS
Col·legi d'Advocats


Els missers organitzen la Setmana dels drets humans.-
El Col·legi d'Advocats de Balears organitzarà, entre els dies 6 i 12 de desembre, la Setmana dels drets humans, una iniciativa pionera a les Illes, amb la qual els col·legiats volen transmetre el missatge de la implicació dels missers en la defensa dels drets humans amb un seguit d'actes, i demanar-hi la participació activa de la ciutadania. Diari de Balears (dijous 30 d'octubre de 2008, pàg. 13)

UN MES DEDICAT ALS DRETS HUMANS
Drets Humans de Mallorca

Del 10 de novembre al 10 de desembre de 2008, l’associació Drets Humans de Mallorca organitza una sèrie d’activitats que porten per títol "Un mes dedicat als drets humans" , i que consisteix en xerrades, conferències, trobades, concerts, escrits i mobilitzacions; tot plegat encaminat a celebrar, a Mallorca, el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

CONCURS DE DIBUIX I CONFERÈNCIA SOBRE L'AIGUA
Drets Humans d'Alaró

L'associació Drets Humans d'Alaró es mostra molt activa, sobretot en aquest any en què es commemora el 60è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, proclamada solemnement per l'Organització de Nacions Unides dia 10 de desembre de 1948,

ANY INTERNACIONAL: APRENENTATGE DRETS HUMANS
AMIPA CP Costa i Llobera de Pòrtol

L'Associació de Mares i Pares del col·legi públic Costa i Llobera de Pòrtol té present que l’any 2009 és l’Any internacional sobre l’aprenentatge dels drets humans.
Vol treballar aquesta qüestió tant amb els nins (implicant-hi els mestres...) com amb els pares i mares (a través de l’Escola de pares...)
Vol col·laborar en l'organització d'activitats conjuntes, des de debats, jornades lúdiques, o tot plegat, com a resultat de mesos d’accions per tal de difondre l’aprenentatge dels drets humans. Pensar globalment, actuar localment.
Ben organitzat, ho pot traslladar a la Coordinadora d’AMIPA de Marratxí i implicar altres escoles i entitats que treballen en la defensa dels drets humans.


dimarts, 28 d’octubre de 2008

Un mes dedicat als drets humans, a Mallorca

Un mes dedicat als drets humans, a Mallorca

Del 10 de novembre al 10 de desembre de 2008, l’associació Drets Humans de Mallorca organitza una sèrie d’activitats que porten per títol "Un mes dedicat als drets humans" , i que consisteix en xerrades, conferències, trobades, concerts, escrits i mobilitzacions; tot plegat encaminat a celebrar, a Mallorca, el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

S’acosta el dia en què la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, compleix els seus 60 anys de vida.

Per aquest motiu, l’associació Drets Humans de Mallorca, creada a l’illa l’any 1974, es disposa a conmemorar intensament aquesta data, conjuntament amb Justicia i Pau de Mallorca, amb la col·laboració d’Amnistia Internacional i amb el suport de la Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears.

Amb el títol “Un mes dedicat als drets humans” (del 10 de novembre al 10 de desembre de 2008), s’inicien les activitats amb un cicle de Conferències sobre drets humans emergents que es fan al centre de cultura de sa Nostra “Caixa de Balears” (carrer de la Concepció, 12, Palma), a les 19:30 hores:

  • el dret a l’aigua,
  • el dret als medicaments,
  • el dret a les llibertats personals,
  • el dret a un medi sostenible i
  • els drets ambientals, socials i comunitaris esdevenen el centre d’atenció que hi presten les persones que hi intervenen.

Entre d’altres objectius, es pretén promoure que el Parlament de les Illes Balears i els Ajuntaments de Mallorca es pronunciïn a favor de l’observança dels drets humans a Mallorca, la declarin territori dels drets humans, donin suport a la Declaració Universal i es plantegin si s’integren en la Xarxa de Ciutats pels Drets Humans.

El dia de l’aniversari de la Declaració Universal, el 10 de desembre de 2008, a la plaça de Cort de Palma la Coral Universitària de Majors de la UIB fa un concert, a les 19:30 hores. Seguidament, a l’església de Sant Felip Neri, com és habitual cada any, s’hi duu a terme també un altre acte commemoratiu, a les 20:30 hores.

Des de l’associació Drets Humans de Mallorca es convida a participar-hi activament, tant amb la presència física a tots aquests actes, com també en tasques d’organització, preparació i seguiment d’aquestes jornades que, sens dubte, han de contribuir de manera molt positiva a fer-ne l’ Any de l’Aprenentatge sobre els Drets Humans , com pretén l’Organització de Nacions Unides…

(S’accepten mans que vulguin treballar-hi... hom pot adreçar-se a mailto: dretshumansdemallorca@gmail.com , o telefonar al 629 620 102)

divendres, 17 d’octubre de 2008

Proposta de Manifest per la defensa i recuperació dels serveis públics

Benvolgut company,

Em sembla del tot interessant aquesta proposta de Manifest "Per la defensa i la recuperació dels Serveis Públics" que m'has passat i que t'agraesc.

Crec que no aniria gens malament que s'hi afegís alguna referència més explícita als serveis públics com un dels drets humans de la ciutadania (de manera que no solament s'hi relacioni el text amb els drets "laborals", com m'ha semblat veure indicat).

També pens que no solament s'hi ha de tractar la "gestió de recursos" per garantir certs serveis públics; sinó que, a més, s'hi ha de remarcar el dret humà d'accedir i el deure públic d'educar la ciutadania en matèria de drets humans.

Som de l'opinió que, a més del deure de l'Administració per a garantir els drets humans, hi hem de remarcar el dret de la ciutadania a gaudir-ne del seu exercici pràctic. De manera que les polítiques de protecció dels drets humans passin a ser una part decisiva en les polítiques socials.

Finalment, pens que, a més dels drets humans que podem considerar "clàssics" (educació, treball, cultura, habitatge, salut...), hem de parar més esment a aquests altres més nous, drets humans emergents, com el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, el dret a la circulació i a la tranquil·litat pels nuclis de població, el dret a l’oci (el temps lliure com un dret ciutadà, a banda de l'activitat laboral de la persona) o els drets dels consumidors (com remarcava la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, l'any 2000).

Per això, a més d'allò que consideris adient afegir a la proposta de Manifest que m'has fet arribar, amb tot això que t'acab de dir, jo hi inclouria, si et sembla bé, una indicació més o manco d'aquestes característiques:

"Volem promoure i enfortir iniciatives públiques tendents a educar la ciutadania en la cultura dels drets humans universals, com a tasca imprescindible per a la recuperació d'una prestació més acurada dels serveis públics al nostre entorn més immediat".Tu mateix, Xisco.