dilluns, 2 de juny de 2008

Crisi alimentària global reclama governança democràtica mundial

El Fòrum UBUNTU, mitjançant comunicació de Josep Cercavins, coordinador del Secretariat Ad Hoc, tramet a persones i entitats diverses aquest comunicat urgent, que signen inicialment una extensa llista de persones i organitzacions:

"La Crisi alimentària global urgeix posar en pràctica un sistema de governança democràtica mundial".

Alhora convida tothom a adherir-s'hi visitant-ne la pàgina web i a través del procediment habitual

La sortida i publicació d'aquest comunicat en particular és, també, una bona manera de donar suport a la convocatòria de mobilitzacions d'arreu del món que, davant la reunió de la FAO de la setmana vinent, demanen una solució clara i perdurable a la crisi alimentària.

En fer-lo públic, també es demanen col·laboracions possibles per a la seva difusió a través dels contactes amb els mitjans de comunicació, de les pàgines web, dels blogs, etc.

Com sempre, aquesta casta de comunicats estan relacionats, d'una manera o una altra, amb la "Campanya Mundial per una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals".

Qui encara no s'hi ha adherit — individualment i/o en nom d'alguna organització- ho pot fer en aquesta adreça.