dilluns, 14 de juliol de 2008

No a la Directiva europea de la Vergonya!

Es rebutja fermament la Directiva europea de retorn d'immigrants en situació irregular i de reclusió en Centres d'Internaments per a persones estrangeres (CIES) -

* Perquè suposa una vulneració dels Drets Humans.
* Perquè no es pot privar de llibertat a ningú.
* Perquè suposa un incompliment de la Convenció dels Drets dels infants.

Concentració:
Dimecres 16 de Juliol a les 11,00 h.
Lloc: Davant Delegació de Govern
C/ Constitució, nº 4 Palma


D'altres enllaços interessants:

Libertad Balear 2
En el documento, denuncian y consideran vergonzoso privar de libertad a personas extranjeras que no han cometido delitos.- Once entidades y sindicatos de las islas firman un manifiesto contra la ‘directiva de la vergüenza’

Libertad Balear 1
Organizada por diversos colectivos sociales.- Concentración en Palma contra la directiva comunitaria sobre el retorno de inmigrantes


Es poden adherir al Manifest particulars a títol personal, com també entitats, enviant un e-mail a aquesta adreça electrònica: francisca.ramirez@medicosdelmundo.org
i facilitant les següents dades: nom de l'entitat i persona de contacte, adreça electrònica i telèfon de contacte.

NO A LA DIRECTIVA DE LA VERGONYA

El passat dia 18 de juny el Parlament Europeu votà favorablement la Directiva
de retorn de persones estrangeres en situació irregular,
LA DIRECTIVA DE LA VERGONYA.

La Directiva de la VERGONYA legitima i agreuja la situació de vulnerabilitat d’immigrants retenguts en Centres d’Internament de Persones Estrangeres (CIES) a l’Estat Espanyol i a tota Europa, i redueix a cendres una Declaració Internacional que hauria de ser el marc rector de qualsevol política en una societat democràtica.

Les organitzacions sotasignants consideram aquestes propostes TOTALMENT INJUSTES i DESPROPORCIONADES, ja que la prioritat de les polítiques migratòries d’Europa i dels països de l’anomenat primer món s’han d’orientar a corregir el repartiment injust de la riquesa a l’àmbit mundial, garantint unes condicions de vida justes a totes les persones, com també a respectar els Drets Humans i no limitar-se a mesures de control i repressió.

En relació amb les mesures contemplades a la Directiva de Retorn, denunciam:

És una VERGONYA! Privar de llibertat una persona estrangera que no ha comès cap delicte i retenir-la als CIES durant un període de fins a 18 mesos; s'hi contravé l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948.

És una VERGONYA! Mantenir CENTRES D'INTERNAMENT, presons autèntiques per a persones que no han comès cap delicte, i que solament han emigrat sense documentació, quan la IMMIGRACIÓ NO ÉS CAP DELICTE, ÉS UN DRET HUMÀ. No acceptam, doncs, el tractament que s'imparteix a les i als immigrants retenguts als CIES.; el sistema de retenció és de tipus carcerari (limitació de visites, sortides, amuntegament, presència escassa de personal mèdic,treballador/e/s socials, psicòlegs i psicòlogues, juristes, traductor/e/s); pel que comporta d'incompliment del “Conjunt de principis per a la protecció de totes les persones sotmeses a qualsevol forma de detenció o presó”.

És una VERGONYA! Desprotegir persones menors, que poden ser tractades com a adultes, recloses als CIES, i expulsades a països tercers sense la seva família ni institucions públiques que les tutelin; pel que comporta d'incompliment de la Convenció dels Drets de la Infància.

És una VERGONYA! Prohibir a totes les persones expulsades el seu retorn a Europa durant els 5 anys següents.

És una VERGONYA! Posar dificultats i traves administratives a Organitzacions No Governamentals que volen obtenir informació sobre les condicions d'habitabilitat dels CIES.

És una VERGONYA! Deixar de concretar el Dret a la Tutela Judicial Efectiva.

És una VERGONYA! Establir “l'ús raonable de la força” per part dels Estats Membres a l'hora d'executar les ordres de retenció i expulsió.

És una VERGONYA! Rebutjar la sol·licitud de no repatriació per motius humanitaris, i d'accés a un tractament adequat en cas de malaltia que no pot ser atesa als països de destinació; pel que comporta d'incompliment del Dret a la salut gratuïta i universal.

Volem fer esment de la manca de memòria històrica per part de les autoritats de la Unió Europea, un dels continents que ha escampat més immigrants a la resta del món, pels problemes econòmics, polítics i socials que va patir.

Cal tenir present que els moviments migratoris esdevenen un dret en si mateixos i que, a més a més, obeeixen essencialment a les desigualtats existents en el repartiment de la riquesa a l’àmbit global, el deute extern i el deteriorament intern que han de suportar nombrosos països del sud, amb violacions sistemàtiques dels drets humans; inequitat de gènere i, en definitiva, injustícia social; factors que converteixen l’emigració cap a països industrialitzats en l’alternativa millor per a milions de persones.

Per tot això, i davant d’aquesta passa vergonyosa, continuarem treballant amb l’objectiu d’evitar que els Estats part de la Unió Europea s’emparin en aquesta Directiva per retallar encara més els drets fonamentals, contravenint allò que disposa la Declaració Universal dels Drets Humans.

Organitzacions signants contra la Directiva de la Vergonya:

Metges del Món – Illes Balears
Drets Humans de Mallorca
CGT – Illes Balears
ATTAC Mallorca
Asociación Uruguaya de las Islas Baleares Thakhi Runa (Asociación Artística y
Cultural Uruguaya)
Asociación Al – Maghreb
Amnistía Internacional Mallorca
Veïns Sense Fronteres/I.B.
Candela Projectes Solidaris ONGD

Palma, 9 de juliol de 2008