dimecres, 20 de febrer de 2008

Propera conferència de Gary Gardner al Club Diario de Mallorca

Amb motiu d’iniciar-se a Palma la celebració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948-2008), l’Associació Drets Humans de Mallorca organitza una sèrie d’actes, totalment oberts al públic delitós de participar-hi.

El primer d’aquests és una conferència que duu per títol “L’Estat del Món”.

Es fa al Club Diario de Mallorca, dimarts, 26 de febrer, a les 18:00 hores.

Corre a càrrec del prestigiós investigador social Gary Gardner, qui, de gira per Europa, és presentat a Palma per Joana Ferretjans, vicepresidenta de l’Associació Drets Humans de Mallorca.

Gari Gardner és director d’investigació del World Watch Institute, de Washington, una entitat independent, de reconeguda solvència dins l’àmbit de les organitzacions no governamentals arreu del món.

Treballa en la perspectiva de la construcció d’un món sostenible, publicant documentació extensa, tant en anglès com en espanyol, sobre temes relacionats amb la religió, el medi ambient, la manca d’aliments a l’àmbit global, el canvi social...

Com a director d’investigació supervisa el personal de l’Institut que es dedica a la investigació, procurant-ne el lideratge intel•lectual i administratiu.

Ha fet nombrosíssimes i ben valuoses conferències i xerrades, encarregades per estaments governamentals, gent dedicada als negocis, universitats, organitzacions no governamentals.

Ha participat en esdeveniments tan rellevants com la Cimera sobre Alimentació feta a Roma, l’any 1996; o la Trobada International de Periodistes Mediambientals a Bogotà, l’any 1999.

Manté freqüents intervencions als mitjans de comunicació: a la ràdio, la televisió o la premsa escrita, com és el cas de la BBC, la CNN, la Veu d’Amèrica, en anglès i espanyol.

Ha publicat nombrosos articles a revistes diverses. Els mateixos títols ja n’indiquen l’orientació i el contengut:

• “La situación del mundo: informe anual del Worldwatch Institute sobre progreso hacia una sociedad sostenible”
• “Sentando las bases para la paz”. Hilary French, Gary Gardner, Erik Assadourian
• “La situación del consumo actual”. Eric Assadourian, Gary Gardner, Radica Sarin
• “Reconsiderando la vida buena”. Gary Gardner, Erik Assadourian
• “Comprometiendo a las religiones en la búsqueda de un mundo sostenible”. Gary Gardner
• “Iglesia viva: revista de pensamiento cristiano”, ISSN 0210-1114, Nº. 216, 2003, pags. 63-88
• “El reto para Johannesburgo: crear un mundo más seguro”. Gary Gardner
• “La aceleración del cambio hacia la sostenibilidad”. Gary Gardner
• “Nutrir adecuadamente a los desnutridos y a los sobrealimentados”. Gary Gardner
• “La reutilización de los residuos orgánicos”. Gary Gardner
• “La conservación de tierras de cultivo”. Gary Gardner

Gary Gardner, tot un personatge de l’àmbit dels moviments socials, manté contactes freqüents amb Drets Humans de Mallorca des de fa uns quants anys.

Viu a Nordamèrica i, de gira per Europa, tot i les moltes i diverses dificultats sorgides a l’hora de desplaçar-s’hi, s’ha volgut fer present a Mallorca, amb la finalitat de donar-hi aquesta conferència (durant el poc temps de què disposa per visitar l’illa).

DIMARTS, 26 DE FEBRER, AL CLUB DIARIO DE MALLORCA, A LES 18:00 HORES

1 comentari:

Tolita ha dit...

Hola.
M'agradaria saber com posar-me en contacte amb Drets Humans de Mallorca. És que no consegueixo trobar telefon o e-mail.
Moltes gràcies.