dimecres, 5 de novembre de 2008

L'associació Drets Humans de Mallorca, es prepara de debò

Amb la periodicitat que caracteritza l'associació Drets Humans de Mallorca, divendres dia 7 de novembre de 2008, se'n reuneixen els membres per tractar-hi un munt de temes que són de rabiosa actualitat.

Precisament quan s'és a punt de posar en marxa la iniciativa “Un mes pels drets humans”, tot un caramull d'activitats encaminades a commemorar el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 10 de desembre de l'any 1948.

El president de l'entitat, Bernat Vicens, s'encarrega de fer-ne i trametre'n la convocatòria que arriba uns dies abans a les persones destinatàries.

S'hi concreta l'elaboració de la revista Drets Humans, pel que fa al número 41; l'organització dels actes programats per al dia 10 de desembre, conjuntament amb Amnistia Internacional -com s'acostuma a fer cada any-; la participació de gent jove mitjançant la poesia; la presentació de l'Agenda Llatinoamericana; la participació de l'entitat en la comissió de Drets Humans de l'Assemblea de Moviments Socials de Mallorca; i, sobretot, aquest cicle de conferències que comença dia 10 de novembre, una mesada abans de la commemoració esmentada.

És d'esperar que, amb la intensitat i dedicació que caracteritza aquesta associació, creada a Mallorca l'any 1974, s'hi intensifiquin també els esforços, des de les institucions públiques i la societat civil, per tal que les pràctiques de respecte pels Drets Humans, a Mallorca, esdevenguin capdavanteres a Europa, i, de rebot, al Planeta Terra.

Cap comentari: